Een vlag wordt met een zekere eerbied en respect behandeld.

Hoe men omgaat met een vlag verschilt van land tot land. De etiquette eist dat de eigen vlag met respect wordt gehanteerd en er bestaan tradities hoe vlaggen gehesen, gestreken, of opgeborgen dienen te worden. In sommige landen is het strafbaar op onjuiste wijze te vlaggen. Als politiek symbolische daad worden vlaggen van vermeende vijanden soms vertrapt of verbrand om deze vijanden te beledigen. Voor Nederland bestaat een wettelijk vastgelegde richtlijn voor het omgaan met de vlag, alleen voor overheidsinstanties. Deze wordt vlaginstructie genoemd.